Home

Zaak T-390/14: Beroep ingesteld op 3 juni 2014 — Établissement Amra/BHIM (KJ KANGOO JUMPS XR)

Zaak T-390/14: Beroep ingesteld op 3 juni 2014 — Établissement Amra/BHIM (KJ KANGOO JUMPS XR)

15.9.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 315/64


Beroep ingesteld op 3 juni 2014 — Établissement Amra/BHIM

(KJ KANGOO JUMPS XR)

(Zaak T-390/14)

2014/C 315/108

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Établissement Amra (Vaduz, Liechtenstein) (vertegenwoordiger: S. Rizzo, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies

de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 10 maart 2014 in zaak R 1511/2013-2 in haar geheel vernietigen;

verweerder verwijzen in de kosten

Middelen en voornaamste argumenten

Betrokken gemeenschapsmerk: het op een vaste plaats aangebrachte merk dat bestaat in het onderste verende gedeelte van een sport- en trainingsinstrument, met de woordelementen „KJ KANGOO JUMPS XR”, voor waren van klasse 28 — gemeenschapsmerkaanvraag nr. 1 1 7 26 494

Beslissing van de onderzoeker: afwijzing van de aanvraag

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009.