Home

Zaak T-415/14: Beroep ingesteld op 12 juni 2014 — Embutidos Rodríguez/Commissie

Zaak T-415/14: Beroep ingesteld op 12 juni 2014 — Embutidos Rodríguez/Commissie

4.8.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 253/54


Beroep ingesteld op 12 juni 2014 — Embutidos Rodríguez/Commissie

(Zaak T-415/14)

2014/C 253/71

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Embutidos Rodríguez, SL [Soto de la Vega (León), Spanje] (vertegenwoordiger: A. López Gómez, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

het bestreden besluit nietig verklaren;

subsidiair, het bestreden besluit nietig verklaren, voor zover het pakket belastingmaatregelen dat in dat besluit wordt aangeduid als de „Spaanse belasting-leaseregeling”, daarin wordt aangemerkt als nieuwe en met de interne markt onverenigbare staatssteun;

subsidiair, de artikelen 1 en 4 van het bestreden besluit nietig verklaren, waarin de investeerders van de economische samenwerkingsverbanden (ESV’s) worden genoemd als enige begunstigden van de vermeende steun en als enige adressaten van het bevel tot terugvordering;

subsidiair, artikel 4 van het bestreden besluit nietig verklaren, voor zover daarin terugvordering van de vermeende steun wordt gelast in strijd met de algemene beginselen van Unierecht;

subsidiair, artikel 4 van het bestreden besluit nietig verklaren, voor zover daarin uitspraak wordt gedaan over de rechtmatigheid van de particuliere overeenkomsten tussen de investeerders en andere entiteiten, en

de Commissie verwijzen in alle kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

De middelen en voornaamste argumenten komen overeen met die welke reeds zijn aangevoerd in zaak T-401/14, Duro Felguera SA/Commissie.