Home

Zaak T-714/14: Beroep ingesteld op 8 oktober 2014 — Bonney/BHIM — Bruno (ATHEIST)

Zaak T-714/14: Beroep ingesteld op 8 oktober 2014 — Bonney/BHIM — Bruno (ATHEIST)

1.12.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 431/40


Beroep ingesteld op 8 oktober 2014 — Bonney/BHIM — Bruno (ATHEIST)

(Zaak T-714/14)

(2014/C 431/63)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: David Bonney (Londen, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordiger: D. Farnsworth, solicitor)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Vanessa Bruno (Parijs, Frankrijk)

Gegevens betreffende de procedure voor het BHIM

Aanvrager: verzoekende partij

Betrokken merk: gemeenschapswoordmerk „ATHEIST” — aanvraag nr. 1 0 0 34 874

Procedure voor het BHIM: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 5 augustus 2014 in zaak R 803/2013-4

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing;

afwijzing van de oppositie wat de waren en diensten van de klassen 18, 25 en 35 betreft;

verwijzing van het BHIM in de kosten.

Aangevoerd middel

schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009.