Home

Zaak T-781/14: Beroep ingesteld op 20 november 2014 — TVR Automotive/BHIM — Cardoni (TVR ENGINEERING)

Zaak T-781/14: Beroep ingesteld op 20 november 2014 — TVR Automotive/BHIM — Cardoni (TVR ENGINEERING)

26.1.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 26/42


Beroep ingesteld op 20 november 2014 — TVR Automotive/BHIM — Cardoni (TVR ENGINEERING)

(Zaak T-781/14)

(2015/C 026/54)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: TVR Automotive Ltd (Whiteley, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordiger: A. von Mühlendahl en H. Hartwig, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Fabio Cardoni (Milaan, Italië)

Gegevens betreffende de procedure voor het BHIM

Aanvrager van het betrokken merk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Betrokken merk: inschrijvingsaanvraag nr. 11 132 602

Procedure voor het BHIM: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 8 september 2014 in zaak R 2532/2013-4

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing;

verwijzing in de kosten van het BHIM en van Cardoni, wat deze laatste betreft voor zover hij intervenieert in de procedure.

Aangevoerd middel

schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009