Home

Zaak C-118/15: Beschikking van de president van het Hof van 22 februari 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco — Spanje) — Confederación Sindical ELA en Juan Manuel Martínez Sánchez/Aquarbe, S.A.U. en Consorcio de Aguas de Busturialdea

Zaak C-118/15: Beschikking van de president van het Hof van 22 februari 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco — Spanje) — Confederación Sindical ELA en Juan Manuel Martínez Sánchez/Aquarbe, S.A.U. en Consorcio de Aguas de Busturialdea

6.6.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 200/15


Beschikking van de president van het Hof van 22 februari 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco — Spanje) — Confederación Sindical ELA en Juan Manuel Martínez Sánchez/Aquarbe, S.A.U. en Consorcio de Aguas de Busturialdea

(Zaak C-118/15)(1)

(2016/C 200/21)

Procestaal: Spaans

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.