Home

Zaak C-236/15: Beschikking van de president van het Hof van 23 september 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel Constanţa — Roemenië) — Dinu Antoci/Instituția Prefectului — județul Constanța — Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

Zaak C-236/15: Beschikking van de president van het Hof van 23 september 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel Constanţa — Roemenië) — Dinu Antoci/Instituția Prefectului — județul Constanța — Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

19.12.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 475/15


Beschikking van de president van het Hof van 23 september 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel Constanţa — Roemenië) — Dinu Antoci/Instituția Prefectului — județul Constanța — Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

(Zaak C-236/15)(1)

(2016/C 475/23)

Procestaal: Roemeens

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.