Home

Zaak C-343/15: Beschikking van de president van de Vierde kamer van het Hof van 30 mei 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Centrale Raad van Beroep — Nederland) — J. Klinkenberg/Minister van Infrastructuur en Milieu

Zaak C-343/15: Beschikking van de president van de Vierde kamer van het Hof van 30 mei 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Centrale Raad van Beroep — Nederland) — J. Klinkenberg/Minister van Infrastructuur en Milieu

5.9.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 326/19


Beschikking van de president van de Vierde kamer van het Hof van 30 mei 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Centrale Raad van Beroep — Nederland) — J. Klinkenberg/Minister van Infrastructuur en Milieu

(Zaak C-343/15)(1)

(2016/C 326/32)

Procestaal: Nederlands

De president van de Vierde kamer van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.