Home

Zaak C-684/15: Beschikking van de president van het Hof van 25 april 2016 — Europese Commissie/Groothertogdom Luxemburg

Zaak C-684/15: Beschikking van de president van het Hof van 25 april 2016 — Europese Commissie/Groothertogdom Luxemburg

1.8.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 279/25


Beschikking van de president van het Hof van 25 april 2016 — Europese Commissie/Groothertogdom Luxemburg

(Zaak C-684/15)(1)

(2016/C 279/37)

Procestaal: Frans

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.