Home

Zaak C-58/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bayerische Verwaltungsgerichtshof (Duitsland) op 10 februari 2015 — Firma Theodor Pfister/Landkreis Main-Spessart

Zaak C-58/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bayerische Verwaltungsgerichtshof (Duitsland) op 10 februari 2015 — Firma Theodor Pfister/Landkreis Main-Spessart

26.5.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 171/13


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bayerische Verwaltungsgerichtshof (Duitsland) op 10 februari 2015 — Firma Theodor Pfister/Landkreis Main-Spessart

(Zaak C-58/15)

(2015/C 171/14)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Firma Theodor Pfister

Verwerende partij: Landkreis Main-Spessart

Prejudiciële vraag

Kunnen op grond van artikel 27, lid 3, tweede zin, van verordening (EG) nr. 882/2004(1) van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 voor de overgangsperiode van het jaar 2007 kostendekkende vleeshygiënevergoedingen worden geheven krachtens het oude recht (richtlijn 85/73/EEG in de versie van richtlijn 96/43/EG)?