Home

Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 4 februari 2016.#Emsibeth SpA tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM).#Hogere voorziening – Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Gemeenschapsmerk – Aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk Nael – Oppositie door de houder van het oudere gemeenschapswoordmerk Mc Neal – Weigering van inschrijving – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 8, lid 1, onder b) – Bepaling van het relevante publiek – Beoordeling van het aandachtsniveau van het relevante publiek – Beoordeling van de vergelijking van de waren, de overeenstemming van de tekens en het verwarringsgevaar.#Zaak C-251/15 P.

Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 4 februari 2016.#Emsibeth SpA tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM).#Hogere voorziening – Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Gemeenschapsmerk – Aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk Nael – Oppositie door de houder van het oudere gemeenschapswoordmerk Mc Neal – Weigering van inschrijving – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 8, lid 1, onder b) – Bepaling van het relevante publiek – Beoordeling van het aandachtsniveau van het relevante publiek – Beoordeling van de vergelijking van de waren, de overeenstemming van de tekens en het verwarringsgevaar.#Zaak C-251/15 P.

Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 4 februari 2016 –

Emsibeth/BHIM

(Zaak C‑251/15 P) (1)

„Hogere voorziening — Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Gemeenschapsmerk — Aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk Nael — Oppositie door de houder van het oudere gemeenschapswoordmerk Mc Neal — Weigering van inschrijving — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 8, lid 1, onder b) — Bepaling van het relevante publiek — Beoordeling van het aandachtsniveau van het relevante publiek — Beoordeling van de vergelijking van de waren, de overeenstemming van de tekens en het verwarringsgevaar”

1.

Hogere voorziening — Middelen — Onjuiste beoordeling van de feiten en het bewijsmateriaal — Niet-ontvankelijkheid — Toetsing door het Hof van de beoordeling van de feiten en het bewijsmateriaal — Uitgesloten, behoudens geval van onjuiste opvatting (Art. 256, lid 1, VWEU; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58, eerste alinea) (cf. punten 28‑30, 37)

2.

Hogere voorziening — Middelen — Loutere herhaling van de voor het Gerecht aangevoerde middelen en argumenten — Onjuiste beoordeling van de feiten — Niet-ontvankelijkheid — Afwijzing (Art. 256, lid 1, VWEU; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58, eerste alinea) (cf. punt 34)

3.

Hogere voorziening — Middelen — Onjuiste rechtsopvatting — Niet-inaanmerkingneming van alle relevante factoren bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 — Ontvankelijkheid (Art. 256 VWEU; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58, eerste alinea) (cf. punt 44)

4.

Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van het gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten — Gevaar voor verwarring met het oudere merk — Beoordelingscriteria [Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)] (cf. punten 45, 46)

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

Emsibeth SpA draagt haar eigen kosten.


(1) PB C 311 van 21.9.2015.