Home

Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 17 februari 2016.#Shoe Branding Europe BVBA tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM).#Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 65 – Positiemerk – Twee evenwijdige strepen op de zijkant van een schoen – Oppositie door de houder van de communautaire en nationale beeldmerken en van de internationale inschrijving van drie evenwijdige strepen op schoenen en kleding – Afwijzing van de oppositie.#Zaak C-396/15 P.

Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 17 februari 2016.#Shoe Branding Europe BVBA tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM).#Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 65 – Positiemerk – Twee evenwijdige strepen op de zijkant van een schoen – Oppositie door de houder van de communautaire en nationale beeldmerken en van de internationale inschrijving van drie evenwijdige strepen op schoenen en kleding – Afwijzing van de oppositie.#Zaak C-396/15 P.

Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 17 februari 2016 –

Shoe Branding Europe/adidas

(Zaak C‑396/15 P)

„Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 65 — Positiemerk — Twee evenwijdige strepen op de zijkant van een schoen — Oppositie door de houder van de communautaire en nationale beeldmerken en van de internationale inschrijving van drie evenwijdige strepen op schoenen en kleding — Afwijzing van de oppositie”

1.

Hogere voorziening — Middelen — Onjuiste beoordeling van de feiten — Niet-ontvankelijkheid — Toetsing door het Hof van de beoordeling van de feiten en het bewijsmateriaal — Uitgesloten, behoudens geval van onjuiste opvatting (Art. 256 VWEU; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58, eerste alinea) (cf. punten 15, 27)

2.

Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van het gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten — Gevaar voor verwarring met het oudere merk — Overeenstemming van de betrokken merken — Beoordelingscriteria [Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)] (cf. punten 41, 43)

3.

Gemeenschapsmerk — Beroepsprocedure — Beroep bij de Unierechter — Bevoegdheid van het Gerecht — Toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep — Toetsing van de juridische kwalificatie van de feiten van het geding — Daaronder begrepen (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 65) (cf. punten 66, 67)

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

Shoe Branding Europe BVBA draagt haar eigen kosten.