Home

Zaak T-11/15: Arrest van het Gerecht van 20 juli 2016 — Internet Consulting/EUIPO — Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (SUEDTIROL) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniewoordmerk SUEDTIROL — Artikel 7, lid 1, onder c), en artikel 52, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Absolute weigeringsgrond — Aanduiding van geografische herkomst — Beschrijvend karakter”]

Zaak T-11/15: Arrest van het Gerecht van 20 juli 2016 — Internet Consulting/EUIPO — Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (SUEDTIROL) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniewoordmerk SUEDTIROL — Artikel 7, lid 1, onder c), en artikel 52, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Absolute weigeringsgrond — Aanduiding van geografische herkomst — Beschrijvend karakter”]

5.9.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 326/25


Arrest van het Gerecht van 20 juli 2016 — Internet Consulting/EUIPO — Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (SUEDTIROL)

(Zaak T-11/15)(1)

([„Uniemerk - Nietigheidsprocedure - Uniewoordmerk SUEDTIROL - Artikel 7, lid 1, onder c), en artikel 52, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 - Absolute weigeringsgrond - Aanduiding van geografische herkomst - Beschrijvend karakter”])

(2016/C 326/44)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Internet Consulting GmbH (Brunico, Italië) (vertegenwoordigers: L. Miori en A. Bertella, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordiger: A. Schifko, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniërend voor het Gerecht: Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (Italië) (vertegenwoordiger: C. Volkmann, advocaat)

Voorwerp

Verzoek tot vernietiging van de beslissing van de grote kamer van beroep van het EUIPO van 10 oktober 2014 (zaak R 574/2013-G) inzake een nietigheidsprocedure tussen Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige en Internet Consulting

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Internet Consulting GmbH wordt verwezen in de kosten.