Home

Zaak T-75/15: Arrest van het Gerecht van 21 januari 2016 — Rod Leichtmetallräder/BHIM — Rodi TR (ROD) [„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapsbeeldmerk ROD — Oudere nationale beeldmerken RODI — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 53, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Eerdere oppositieprocedure — Regel 39, lid 3, van verordening (EG) nr. 2868/95”]

Zaak T-75/15: Arrest van het Gerecht van 21 januari 2016 — Rod Leichtmetallräder/BHIM — Rodi TR (ROD) [„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapsbeeldmerk ROD — Oudere nationale beeldmerken RODI — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 53, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Eerdere oppositieprocedure — Regel 39, lid 3, van verordening (EG) nr. 2868/95”]

7.3.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 90/16


Arrest van het Gerecht van 21 januari 2016 — Rod Leichtmetallräder/BHIM — Rodi TR (ROD)

(Zaak T-75/15)(1)

([„Gemeenschapsmerk - Nietigheidsprocedure - Gemeenschapsbeeldmerk ROD - Oudere nationale beeldmerken RODI - Relatieve weigeringsgrond - Verwarringsgevaar - Artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 53, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 - Eerdere oppositieprocedure - Regel 39, lid 3, van verordening (EG) nr. 2868/95”])

(2016/C 090/23)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Rod Leichtmetallräder GmbH (Weiden in der Oberpfalz, Duitsland) (vertegenwoordigers: J. Hellenbrand en J. Biener, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: M. Rajh, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM: Rodi TR, SL (Lérida, Spanje)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het BHIM van 17 december 2014 (zaak R 281/2014-5) inzake een nietigheidsprocedure tussen Rodi TR, SL en Rod Leichtmetallräder GmbH

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Rod Leichtmetallräder GmbH wordt verwezen in de kosten.