Home

Zaak T-98/15: Arrest van het Gerecht van 16 februari 2017 — Tubes Radiatori/EUIPO — Antrax It (Verwarmingsradiatoren) („Gemeenschapsmodel — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapsmodel dat een verwarmingsradiator afbeeldt — Ouder model — Nietigheidsgrond — Geen eigen karakter — Artikel 6 en artikel 25, lid 1, onder b), van verordening nr. 6/2002 — Uitvoering door het EUIPO van een arrest houdende vernietiging van een beslissing van zijn kamers van beroep — Recht om te worden gehoord — Verzoek om bewijzen over te leggen en opmerkingen in te dienen na een arrest houdende vernietiging van het Gerecht — Verzadiging van de stand van de techniek”)

Zaak T-98/15: Arrest van het Gerecht van 16 februari 2017 — Tubes Radiatori/EUIPO — Antrax It (Verwarmingsradiatoren) („Gemeenschapsmodel — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapsmodel dat een verwarmingsradiator afbeeldt — Ouder model — Nietigheidsgrond — Geen eigen karakter — Artikel 6 en artikel 25, lid 1, onder b), van verordening nr. 6/2002 — Uitvoering door het EUIPO van een arrest houdende vernietiging van een beslissing van zijn kamers van beroep — Recht om te worden gehoord — Verzoek om bewijzen over te leggen en opmerkingen in te dienen na een arrest houdende vernietiging van het Gerecht — Verzadiging van de stand van de techniek”)

27.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/8


Arrest van het Gerecht van 16 februari 2017 — Tubes Radiatori/EUIPO — Antrax It (Verwarmingsradiatoren)

(Zaak T-98/15)(1)

((„Gemeenschapsmodel - Nietigheidsprocedure - Gemeenschapsmodel dat een verwarmingsradiator afbeeldt - Ouder model - Nietigheidsgrond - Geen eigen karakter - Artikel 6 en artikel 25, lid 1, onder b), van verordening nr. 6/2002 - Uitvoering door het EUIPO van een arrest houdende vernietiging van een beslissing van zijn kamers van beroep - Recht om te worden gehoord - Verzoek om bewijzen over te leggen en opmerkingen in te dienen na een arrest houdende vernietiging van het Gerecht - Verzadiging van de stand van de techniek”))

(2017/C 095/14)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Tubes Radiatori Srl (Resana, Italië) (vertegenwoordigers: S. Verea, K. Muraro, M. Balestriero en P. Menapace, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordigers: aanvankelijk P. Bullock en S. Di Natale, vervolgens S. Di Natale en L. Rampini, gemachtigden)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht: Antrax It Srl (Resana, Italië) (vertegenwoordiger: L. Gazzola, advocaat)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de derde kamer van beroep van het EUIPO van 9 december 2014 (zaak R 1643/2014-3) inzake een nietigheidsprocedure tussen Antrax It en Tubes Radiatori

Dictum

1)

De beslissing van de derde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 9 december 2014 (zaak R 1643/2014-3) wordt vernietigd.

2)

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3)

Het EUIPO zal zijn eigen kosten dragen alsmede die van Tubes Radiatori Srl.

4)

Antrax It Srl zal haar eigen kosten dragen.