Home

Zaak T-734/15 P: Arrest van het Gerecht van 15 september 2017 — Commissie/FE („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Algemeen vergelijkend onderzoek — Plaatsing op de reservelijst — Besluit van het TABG om een geslaagde kandidaat niet aan te werven — Respectieve bevoegdheden van de jury en het TABG — Voorwaarden voor toelating tot het vergelijkend onderzoek — Minimumduur van de beroepservaring — Modaliteiten voor de berekening — Verlies van een kans op aanwerving — Verzoek tot schadevergoeding”)

Zaak T-734/15 P: Arrest van het Gerecht van 15 september 2017 — Commissie/FE („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Algemeen vergelijkend onderzoek — Plaatsing op de reservelijst — Besluit van het TABG om een geslaagde kandidaat niet aan te werven — Respectieve bevoegdheden van de jury en het TABG — Voorwaarden voor toelating tot het vergelijkend onderzoek — Minimumduur van de beroepservaring — Modaliteiten voor de berekening — Verlies van een kans op aanwerving — Verzoek tot schadevergoeding”)

30.10.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 369/9


Arrest van het Gerecht van 15 september 2017 — Commissie/FE

(Zaak T-734/15 P)(1)

((„Hogere voorziening - Openbare dienst - Ambtenaren - Algemeen vergelijkend onderzoek - Plaatsing op de reservelijst - Besluit van het TABG om een geslaagde kandidaat niet aan te werven - Respectieve bevoegdheden van de jury en het TABG - Voorwaarden voor toelating tot het vergelijkend onderzoek - Minimumduur van de beroepservaring - Modaliteiten voor de berekening - Verlies van een kans op aanwerving - Verzoek tot schadevergoeding”))

(2017/C 369/11)

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwirante: Europese Commissie (vertegenwoordigers: F. Simonetti en G. Gattinara, gemachtigden)

Andere partij in de procedure: FE (vertegenwoordigers: L. Levi en A. Blot, advocaten)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (Eerste kamer) van 6 oktober 2015, FE/Commissie (F-119/14, EU:F:2015:116), strekkende tot vernietiging van dit arrest

Dictum

1)

De punten 1, 2 en 4 van het dictum van het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (Eerste kamer) van 6 oktober 2015, FE/Commissie (F-119/14), worden vernietigd.

2)

Het door FE in zaak F-119/14 bij het Gerecht voor ambtenarenzaken ingestelde beroep wordt verworpen.

3)

Elke partij zal haar eigen kosten van de procedure in hogere voorziening dragen.

4)

FE wordt verwezen in de kosten van de procedure bij het Gerecht voor ambtenarenzaken, daaronder begrepen die van de Europese Commissie-