Home

Zaak T-446/15: Beschikking van het Gerecht van 19 september 2016 — Indecopi/EUIPO — Synergy Group (PISCO)

Zaak T-446/15: Beschikking van het Gerecht van 19 september 2016 — Indecopi/EUIPO — Synergy Group (PISCO)

7.11.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 410/33


Beschikking van het Gerecht van 19 september 2016 — Indecopi/EUIPO — Synergy Group (PISCO)

(Zaak T-446/15)(1)

(2016/C 410/47)

Procestaal: Spaans

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.