Home

Zaak T-511/15: Beschikking van het Gerecht van 30 augustus 2016 — Fontem Holdings 4/EUIPO (BLU ECIGS) („Uniemerk — Intrekking van de inschrijvingsaanvraag — Afdoening zonder beslissing”)

Zaak T-511/15: Beschikking van het Gerecht van 30 augustus 2016 — Fontem Holdings 4/EUIPO (BLU ECIGS) („Uniemerk — Intrekking van de inschrijvingsaanvraag — Afdoening zonder beslissing”)

31.10.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 402/45


Beschikking van het Gerecht van 30 augustus 2016 — Fontem Holdings 4/EUIPO (BLU ECIGS)

(Zaak T-511/15)(1)

((„Uniemerk - Intrekking van de inschrijvingsaanvraag - Afdoening zonder beslissing”))

(2016/C 402/53)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Fontem Holdings 4 BV (Amsterdam, Nederland) (vertegenwoordigers: aanvankelijk A. Poulter, vervolgens A. Dykes en D. Stone, solicitors)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordiger: H. O’Neill, gemachtigde)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 29 juni 2015 (zaak R 2697/2014-4) inzake een inschrijvingsaanvraag

Dictum

1)

Op het beroep behoeft niet meer te worden beslist.

2)

Fontem Holdings 4 BV wordt verwezen in haar eigen kosten alsmede in de kosten van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO).