Home

Zaak T-520/15 P: Beschikking van het Gerecht van 25 april 2016 – Mikulik/Raad („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Aanwerving — Ontslag aan het einde van de proeftijd — Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond”)

Zaak T-520/15 P: Beschikking van het Gerecht van 25 april 2016 – Mikulik/Raad („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Aanwerving — Ontslag aan het einde van de proeftijd — Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond”)

20.6.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 222/22


Beschikking van het Gerecht van 25 april 2016 – Mikulik/Raad

(Zaak T-520/15 P)(1)

((„Hogere voorziening - Openbare dienst - Ambtenaren - Aanwerving - Ontslag aan het einde van de proeftijd - Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond”))

(2016/C 222/27)

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwirant: Filip Mikulik (Praag, Tsjechische Republiek) (vertegenwoordiger: M. Velardo, advocaat)

Andere partij in de procedure: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Bauer en M. Veiga, gemachtigden)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (Enkelvoudige kamer) van 25 juni 2015, Mikulik/Raad (F-67/14, EU:F:2015:65), en strekkende tot vernietiging van dat arrest

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

Mikulik wordt verwezen in de kosten.