Home

Arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 27 april 2016.#Niagara Bottling LLC tegen Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO).#Uniemerk – Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie – Woordmerk NIAGARA – Absolute weigeringsgronden – Artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening (EG) nr. 207/2009.#Zaak T-89/15.

Arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 27 april 2016.#Niagara Bottling LLC tegen Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO).#Uniemerk – Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie – Woordmerk NIAGARA – Absolute weigeringsgronden – Artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening (EG) nr. 207/2009.#Zaak T-89/15.

Arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 27 april 2016 –

Niagara Bottling/EUIPO (NIAGARA)

(Zaak T‑89/15)

„Uniemerk — Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie — Woordmerk NIAGARA — Absolute weigeringsgronden — Artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening (EG) nr. 207/2009”

1.

Uniemerk — Definitie en verkrijging van het Uniemerk — Absolute weigeringsgronden — Merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van een waar of dienst — Doel — Vrijhoudingsbehoefte [Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1, c)] (cf. punt 12)

2.

Uniemerk — Definitie en verkrijging van het Uniemerk — Absolute weigeringsgronden — Merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van een waar of dienst — Begrip [Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1, c)] (cf. punten 13, 14)

3.

Uniemerk — Definitie en verkrijging van het Uniemerk — Absolute weigeringsgronden — Merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van een waar of dienst — Beoordeling van het beschrijvende karakter van een teken — Plaatsnamen [Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1, c)] (cf. punten 15‑17, 19)

4.

Uniemerk — Definitie en verkrijging van het Uniemerk — Absolute weigeringsgronden — Merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van een waar of dienst — Beoordeling van het beschrijvende karakter van een teken — Criteria [Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1, c)] (cf. punt 18)

5.

Uniemerk — Definitie en verkrijging van het Uniemerk — Absolute weigeringsgronden — Merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van een waar of dienst — Woordmerk NIAGARA [Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1, c)] (cf. punten 20, 27, 28)

6.

Uniemerk — Definitie en verkrijging van het Uniemerk — Weigering van inschrijving wegens het bestaan van een van de in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 207/2009 opgesomde absolute weigeringsgronden — Voldoende (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1) (cf. punt 40)

7.

Uniemerk — Definitie en verkrijging van het Uniemerk — Absolute weigeringsgronden — Onderzoek van de weigeringsgronden voor elk van de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren of diensten — Motiveringsplicht inzake de weigering van inschrijving — Omvang (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1, en 75, eerste volzin) (cf. punt 45)

8.

Uniemerk — Definitie en verkrijging van het Uniemerk — Beoordeling of een teken vatbaar is voor inschrijving — Inaanmerkingneming van uitsluitend de Unieregeling — Eerdere inschrijving van het merk in bepaalde lidstaten of derde landen — Beslissingen die de instanties van de Unie niet binden (Verordening nr. 207/2009 van de Raad) (cf. punt 49)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 12 december 2014 (zaak R 784/2014‑5) inzake de internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie van het woordmerk NIAGARA

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Niagara Bottling LLC wordt verwezen in de kosten.