Home

Arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 28 oktober 2016.#Unicorn a.s. tegen Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO).#Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk UNICORN – Oudere nationale woord‑ en beeldmerken UNICORN en ouder nationaal beeldmerk dat de kop van een eenhoorn weergeeft – Relatieve weigeringsgrond – Bekendheid – Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009.#Zaak T-124/15.

Arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 28 oktober 2016.#Unicorn a.s. tegen Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO).#Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk UNICORN – Oudere nationale woord‑ en beeldmerken UNICORN en ouder nationaal beeldmerk dat de kop van een eenhoorn weergeeft – Relatieve weigeringsgrond – Bekendheid – Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009.#Zaak T-124/15.

Arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 28 oktober 2016 –

Unicorn/EUIPO - Mercilink Equipment Leasing (UNICORN)(Zaak T‑124/15)

„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk UNICORN — Oudere nationale woord‑ en beeldmerken UNICORN en ouder nationaal beeldmerk dat de kop van een eenhoorn weergeeft — Relatieve weigeringsgrond — Bekendheid — Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009”

1.

Uniemerk — Definitie en verkrijging van het Uniemerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk — Uitbreiding van de bescherming van het oudere bekende merk tot niet-soortgelijke waren of diensten — Voorwaarden — Bekendheid van het merk in de lidstaat of in de Unie — Begrip — Beoordelingscriteria (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 5) (zie punten 35‑38, 45)

2.

Uniemerk — Definitie en verkrijging van het Uniemerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk — Uitbreiding van de bescherming van het oudere bekende merk tot niet-soortgelijke waren of diensten — Beeldmerk UNICORN — Woord‑ en beeldmerken UNICORN en beeldmerk dat de kop van een eenhoorn weergeeft (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 5) (zie punten 40, 46, 54)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 13 januari 2015 (zaak R 149/2014‑5) inzake een oppositieprocedure tussen Unicorn en Mercilink Equipment Leasing

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Unicorn a.s. wordt verwezen in de kosten.