Home

Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 27 oktober 2016.#Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV tegen Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO).#Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniewoordmerk SPA VILLAGE – Ouder Benelux-woordmerk SPA – Relatieve weigeringsgrond – Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009.#Zaak T-625/15.

Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 27 oktober 2016.#Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV tegen Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO).#Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniewoordmerk SPA VILLAGE – Ouder Benelux-woordmerk SPA – Relatieve weigeringsgrond – Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009.#Zaak T-625/15.

Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 27 oktober 2016 –

Spa Monopole/EUIPO - YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE)

(Zaak T‑625/15)

„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk SPA VILLAGE — Ouder Benelux-woordmerk SPA — Relatieve weigeringsgrond — Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009”

1.

Uniemerk — Definitie en verkrijging van het Uniemerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk — Uitbreiding van de bescherming van het oudere bekende merk tot niet-soortgelijke waren of diensten — Voorwaarden — Bekendheid van het merk in de lidstaat of in de Unie — Begrip — Beoordelingscriteria (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 5) (zie punten 21‑23, 29)

2.

Uniemerk — Definitie en verkrijging van het Uniemerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk — Uitbreiding van de bescherming van het oudere bekende merk tot niet-soortgelijke waren of diensten — Voorwaarden — Ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk — Afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk — Beoordelingscriteria (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 5) (zie punten 24, 25, 61, 62)

3.

Uniemerk — Definitie en verkrijging van het Uniemerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk — Uitbreiding van de bescherming van het oudere bekende merk tot niet-soortgelijke waren of diensten — Woordmerken SPA VILLAGE en SPA (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 5) (zie punten 28, 58, 64, 65, 69, 70)

4.

Uniemerk — Definitie en verkrijging van het Uniemerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk — Uitbreiding van de bescherming van het oudere bekende merk tot niet-soortgelijke waren of diensten — Doel — Door de houder te leveren bewijzen — Niet-hypothetische kans op ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk in de toekomst (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 5) (zie punten 42, 63)

5.

Uniemerk — Definitie en verkrijging van het Uniemerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk — Uitbreiding van de bescherming van het oudere bekende merk tot niet-soortgelijke waren of diensten — Voorwaarde — Verband tussen de merken — Beoordelingscriteria (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 5) (zie punten 45, 47, 48)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 11 september 2015 (zaak R 1954/2013‑4) inzake een oppositieprocedure tussen Spa Monopole, compagnie fermière de Spa, en YTL Hotels & Properties

Dictum

1)

De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 11 september 2015 (zaak R 1954/2013‑4) inzake een oppositieprocedure tussen Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, en YTL Hotels & Properties Sdn Bhd wordt vernietigd voor zover daarbij de oppositie tegen de inschrijving van het Uniewoordmerk SPA VILLAGE wordt afgewezen voor „diensten bestaande uit het verstrekken van voedsel en dranken; café-restaurants; cafetaria’s; snackbars; zelfbedieningsrestaurants; horecadiensten; restaurantdiensten; catering- en banketdiensten; bardiensten; bars; hoteldiensten” van klasse 43 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

2)

Het EUIPO en YTL Hotels & Properties worden verwezen in de kosten.