Home

Zaak T-138/15: Beroep ingesteld op 25 maart 2015 — Aanbestedingskalender e.a./Commissie

Zaak T-138/15: Beroep ingesteld op 25 maart 2015 — Aanbestedingskalender e.a./Commissie

15.6.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 198/39


Beroep ingesteld op 25 maart 2015 — Aanbestedingskalender e.a./Commissie

(Zaak T-138/15)

(2015/C 198/53)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partijen: Aanbestedingskalender BV (Ede, Nederland); Negometrix BV (Amsterdam, Nederland); CTM Solution BV (Breukelen, Nederland); Stillpoint Applications BV (Amsterdam, Nederland); en Huisinga Beheer BV (Amsterdam) (vertegenwoordigers: C. Dekker en L. Fiorilli, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

in overeenstemming met de artikelen 263 en 264 VWEU het gedeelte van besluit SA.34646 (2014/NN) (ex 2012/CP) — The Netherlands E-procurement platform TenderNed van de Europese Commissie van 18 december 2014, waarin wordt vastgesteld dat de activiteiten van TenderNed diensten van (niet-economisch) algemeen belang vormen en het uitvoeren en financieren van TenderNed daarom geen staatssteun is, nietig verklaren;

verwerende partij in haar eigen kosten verwijzen en in die van verzoekende partij, en

zodanige andere maatregelen te nemen als het Hof passend acht.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van hun beroep voeren verzoekende partijen een middel aan.

1.

Eerste middel: de Europese Commissie heeft een kennelijke beoordelingsfout gemaakt en blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door vast te stellen, dat de diensten van TenderNed diensten van algemeen (niet-economisch) belang zijn.

Verzoekende partijen voeren aan, dat de activiteiten van TenderNed een economisch karakter hebben en niet behoren tot het prerogatief van de overheid, omdat die diensten niet voortvloeien uit verplichtingen waarin is voorzien in de aanbestedingsrichtlijnen van de EU, aangezien Tendernet niet handelt als overheid, aangezien de activiteiten van TenderNed niet nodig zijn om naleving van de verplichtingen van de aanbestedingsrichtlijnen van de EU te garanderen, daar ook met andere middelen kan worden bereikt, dat de naleving van de verplichtingen van de aanbestedingsrichtlijnen van de EU wordt verzekerd, en aangezien de Nederlandse aanbestedingswet commerciële initiatieven op de e-procurement markt toelaat.