Home

Zaak T-287/15: Beroep ingesteld op 1 juni 2015 — Tayto Group/BHIM — MIP Metro (real)

Zaak T-287/15: Beroep ingesteld op 1 juni 2015 — Tayto Group/BHIM — MIP Metro (real)

24.8.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 279/39


Beroep ingesteld op 1 juni 2015 — Tayto Group/BHIM — MIP Metro (real)

(Zaak T-287/15)

(2015/C 279/48)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Tayto Group Ltd (Corby, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: G. Würtenberger en R. Kunze, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Duitsland)

Gegevens betreffende de procedure voor het BHIM

Houder van het betrokken merk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Betrokken merk: beeldmerk in rood en blauw met het woordelement, real’ — Inschrijvingsaanvraag nr. 38 968

Procedure voor het BHIM: nietigheidsprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 16 maart 2015 in zaak R 2285/2013-4

Conclusies

gedeeltelijke vernietiging van de bestreden beslissing;

verwijzing van het BHIM in de kosten.

Aangevoerd middel

schending van de artikelen 15, 51, 64, 75 en 76 van verordening nr. 207/2009.