Home

Zaak T-355/15: Beroep ingesteld op 30 juni 2015 — Alpex Pharma/BHIM — Astex Pharmaceuticals (ASTEX)

Zaak T-355/15: Beroep ingesteld op 30 juni 2015 — Alpex Pharma/BHIM — Astex Pharmaceuticals (ASTEX)

7.9.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 294/79


Beroep ingesteld op 30 juni 2015 — Alpex Pharma/BHIM — Astex Pharmaceuticals (ASTEX)

(Zaak T-355/15)

(2015/C 294/95)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Alpex Pharma SA (Mezzovico-Vira, Zwitserland) (vertegenwoordigers: C. Bacchini en M. Mazzitelli, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Astex Pharmaceuticals, Inc. (Pleasanton, Verenigde Staten)

Gegevens betreffende de procedure voor het BHIM

Aanvrager: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Betrokken merk: gemeenschapswoordmerk „ASTEX” — inschrijvingsaanvraag nr. 10 805 281

Procedure voor het BHIM: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 28 april 2015 in zaak R 593/2014-2

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing;

verwijzing van het BHIM en, ingeval van interventie van de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep, van deze partij in de kosten.

Aangevoerd middel

Schending van artikel 8, lid 1, onder b, van verordening nr. 207/2009.