Home

Zaak T-446/15: Beroep ingesteld op 3 augustus 2015 — Indecopi/BHIM — Synergy Group (PISCO)

Zaak T-446/15: Beroep ingesteld op 3 augustus 2015 — Indecopi/BHIM — Synergy Group (PISCO)

28.9.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 320/42


Beroep ingesteld op 3 augustus 2015 — Indecopi/BHIM — Synergy Group (PISCO)

(Zaak T-446/15)

(2015/C 320/59)

Taal van het verzoekschrift: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) (San Borja, Peru) (vertegenwoordigers: M. A. Pomares Caballero en A. Pomares Caballero, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Synergy Group sp. z o.o. (Wrocław, Polen)

Gegevens betreffende de procedure voor het BHIM

Aanvrager van het betrokken merk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Betrokken merk: gemeenschapsbeeldmerk met woordelement „PISCO” — inschrijvingsaanvraag nr. 1016 7674

Procedure voor het BHIM: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 3 juni 2015 in zaak R 1291/2014-4

Conclusies

De bestreden beslissing wijzigen en vaststellen dat in casu is voldaan aan de voorwaarden voor de toepassing van de relatieve weigeringsgrond van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 of, subsidiair, die beslissing vernietigen, en

het BHIM verwijzen in zijn eigen kosten alsook in die van verweerder.

Aangevoerde middelen

schending van artikel 23 verordening nr. 110/2008;

schending van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009.