Home

Zaak T-761/15: Beroep ingesteld op 23 december 2015 — Sogepa/Commissie

Zaak T-761/15: Beroep ingesteld op 23 december 2015 — Sogepa/Commissie

22.2.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 68/43


Beroep ingesteld op 23 december 2015 — Sogepa/Commissie

(Zaak T-761/15)

(2016/C 068/54)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Société wallonne de gestion et de participations (Sogepa) (Luik, België) (vertegenwoordigers: A. Lepièce en H. Baeyens, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

nietigverklaring van de artikelen 3, 4, 5 en 6 van het besluit van de Europese Commissie van 31 juli 2014 betreffende niet-aangemelde steunmaatregel SA.34791 (2013/C) (ex 2012/NN) — België — Reddingssteun ten behoeve van Val Saint-Lambert SA, voor zover daarbij de terugvordering wordt gelast van een bedrag aan staatssteun gelijk aan tweemaal het economische voordeel dat daadwerkelijk is toegekend aan de vennootschap Val Saint-Lambert;

verwijzing van de Commissie in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster één middel aan, inzake de onjuiste rechtsopvatting waarvan de Commissie blijk zou hebben gegeven bij de kwalificatie van het economische voordeel in het kader van de aan Val Saint-Lambert SA toegekende lening en het gelasten van dubbele terugbetaling van het economische voordeel door de begunstigde.