Home

Zaak C-315/16: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 30 maart 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Kúria — Hongarije) — József Lingurár/Miniszterelnökséget vezető miniszter (Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijk landbouwbeleid — Financiering door het Elfpo — Steun voor plattelandsontwikkeling — Natura 2000-betalingen — Voordeel voorbehouden aan particulieren — Bosgebied dat deels staatseigendom is)

Zaak C-315/16: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 30 maart 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Kúria — Hongarije) — József Lingurár/Miniszterelnökséget vezető miniszter (Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijk landbouwbeleid — Financiering door het Elfpo — Steun voor plattelandsontwikkeling — Natura 2000-betalingen — Voordeel voorbehouden aan particulieren — Bosgebied dat deels staatseigendom is)

22.5.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 161/4


Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 30 maart 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Kúria — Hongarije) — József Lingurár/Miniszterelnökséget vezető miniszter

(Zaak C-315/16)(1)

((Prejudiciële verwijzing - Gemeenschappelijk landbouwbeleid - Financiering door het Elfpo - Steun voor plattelandsontwikkeling - Natura 2000-betalingen - Voordeel voorbehouden aan particulieren - Bosgebied dat deels staatseigendom is))

(2017/C 161/05)

Procestaal: Hongaars

Verwijzende rechter

Kúria

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: József Lingurár

Verwerende partij: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Dictum

Artikel 42, lid 1, eerste zin, van verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) moet aldus worden uitgelegd dat wanneer een bosgebied dat voor de Natura 2000-steun in aanmerking komt, deels staatseigendom is en deels eigendom van een particulier is, bij de berekening van de aan die particulier te betalen steun, rekening moet worden gehouden met de verhouding tussen de oppervlakte van het gebied dat staatseigendom is en de oppervlakte van het gebied dat eigendom van die particulier is.