Home

Zaak C-373/16 P: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 7 december 2017 — Aughinish Alumina Ltd / Ierland, Europese Commissie [Hogere voorziening — Staatssteun — Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering — Accijnsvrijstelling op bij de productie van aluminiumoxide als brandstof gebruikte minerale oliën — Verordening (EG) nr. 659/1999 — Artikel 1, onder b), i) — Beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen — Motiveringsplicht]

Zaak C-373/16 P: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 7 december 2017 — Aughinish Alumina Ltd / Ierland, Europese Commissie [Hogere voorziening — Staatssteun — Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering — Accijnsvrijstelling op bij de productie van aluminiumoxide als brandstof gebruikte minerale oliën — Verordening (EG) nr. 659/1999 — Artikel 1, onder b), i) — Beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen — Motiveringsplicht]

19.2.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 63/3


Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 7 december 2017 — Aughinish Alumina Ltd / Ierland, Europese Commissie

(Zaak C-373/16 P)(1)

([Hogere voorziening - Staatssteun - Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering - Accijnsvrijstelling op bij de productie van aluminiumoxide als brandstof gebruikte minerale oliën - Verordening (EG) nr. 659/1999 - Artikel 1, onder b), i) - Beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen - Motiveringsplicht])

(2018/C 063/04)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Aughinish Alumina Ltd (vertegenwoordigers: C. Little en C. Waterson, advocaten)

Interveniënte aan de zijde van de verzoekende partij: Franse Republiek (vertegenwoordigers: R. Coesme en D. Colas, gemachtigden)

Andere partijen in de procedure: Ierland, Europese Commissie (vertegenwoordigers: V. Bottka en N. Khan, gemachtigden)

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

Aughinish Alumina Ltd wordt verwezen in de kosten.

3)

De Franse Republiek draagt haar eigen kosten.