Home

Zaak C-446/16 P: Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 7 februari 2017 — Kohrener Landmolkerei GmbH, DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH/Europese Commissie [Hogere voorziening — Verordening (EU) nr. 1151/2012 — Kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen — Gegarandeerde traditionele specialiteiten — Te late indiening van de aankondiging van bezwaar door de bevoegde nationale autoriteiten — Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Kennelijk ongegronde hogere voorziening]

Zaak C-446/16 P: Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 7 februari 2017 — Kohrener Landmolkerei GmbH, DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH/Europese Commissie [Hogere voorziening — Verordening (EU) nr. 1151/2012 — Kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen — Gegarandeerde traditionele specialiteiten — Te late indiening van de aankondiging van bezwaar door de bevoegde nationale autoriteiten — Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Kennelijk ongegronde hogere voorziening]

24.4.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 129/5


Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 7 februari 2017 — Kohrener Landmolkerei GmbH, DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH/Europese Commissie

(Zaak C-446/16 P)(1)

([Hogere voorziening - Verordening (EU) nr. 1151/2012 - Kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen - Gegarandeerde traditionele specialiteiten - Te late indiening van de aankondiging van bezwaar door de bevoegde nationale autoriteiten - Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof - Kennelijk ongegronde hogere voorziening])

(2017/C 129/06)

Procestaal: Duits

Partijen

Rekwirantes: Kohrener Landmolkerei GmbH, DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH (vertegenwoordiger: A. Wagner, Rechtsanwalt)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie (vertegenwoordigers: G. von Rintelen en A. Lewis, gemachtigden)

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

Kohrener Landmolkerei GmbH en DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH worden verwezen in hun eigen kosten alsook in die van de Europese Commissie.