Home

Zaak C-539/16: Beschikking van de president van het Hof van 30 juni 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Frankfurt am Main — Duitsland) — Richard Rodriguez Serin/HOP!-Regional

Zaak C-539/16: Beschikking van de president van het Hof van 30 juni 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Frankfurt am Main — Duitsland) — Richard Rodriguez Serin/HOP!-Regional

11.9.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 300/27


Beschikking van de president van het Hof van 30 juni 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Frankfurt am Main — Duitsland) — Richard Rodriguez Serin/HOP!-Regional

(Zaak C-539/16)(1)

(2017/C 300/33)

Procestaal: Duits

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.