Home

Zaak T-364/16: Arrest van het Gerecht van 18 oktober 2018 — ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a. / Commissie („Dumping — Invoer van bepaalde naadloze buizen en pijpen, van ijzer of staal, van oorsprong uit China — Wijziging van de aanvullende Taric-code voor een onderneming — Beroep tot nietigverklaring — Handeling waartegen beroep kan worden ingesteld — Rechtstreeks geraakt — Individueel geraakt — Ontvankelijkheid — Gevolgen van arrest houdende nietigverklaring — Regel van parallellisme van vormen”)

Zaak T-364/16: Arrest van het Gerecht van 18 oktober 2018 — ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a. / Commissie („Dumping — Invoer van bepaalde naadloze buizen en pijpen, van ijzer of staal, van oorsprong uit China — Wijziging van de aanvullende Taric-code voor een onderneming — Beroep tot nietigverklaring — Handeling waartegen beroep kan worden ingesteld — Rechtstreeks geraakt — Individueel geraakt — Ontvankelijkheid — Gevolgen van arrest houdende nietigverklaring — Regel van parallellisme van vormen”)

3.12.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 436/35


Arrest van het Gerecht van 18 oktober 2018 — ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a. / Commissie

(Zaak T-364/16) (1)

((„Dumping - Invoer van bepaalde naadloze buizen en pijpen, van ijzer of staal, van oorsprong uit China - Wijziging van de aanvullende Taric-code voor een onderneming - Beroep tot nietigverklaring - Handeling waartegen beroep kan worden ingesteld - Rechtstreeks geraakt - Individueel geraakt - Ontvankelijkheid - Gevolgen van arrest houdende nietigverklaring - Regel van parallellisme van vormen”))

(2018/C 436/48)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partijen: ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. (Ostrava-Kunčice, Tsjechische Republiek), en de 12 andere verzoekende partijen van wie de namen zijn opgenomen in de bijlage (vertegenwoordigers: G. Berrisch, advocaat, en B. Byrne, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: A. Demeneix en J.-F. Brakeland, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 263 VWEU tot nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 3 juni 2016 om Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd te verwijderen van de lijst van ondernemingen die zijn ingedeeld onder de aanvullende Taric-code A 950 en die onderneming in plaats daarvan in te delen onder de aanvullende Taric-code C 129, voor alle codes van de gecombineerde nomenclatuur (GN) die worden vermeld in artikel 1, lid 1, van uitvoeringsverordening (EU) 2015/2272 van de Commissie van 7 december 2015 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde naadloze buizen en pijpen, van ijzer of van staal, van oorsprong uit de Volksrepubliek China, naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad (PB 2015, L 322, blz. 21).

Dictum

1)

Het besluit van de Commissie van 3 juni 2016 om Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd te verwijderen van de lijst van ondernemingen die zijn ingedeeld onder de aanvullende Taric-code A 950 en deze onderneming in plaats daarvan in te delen onder de aanvullende Taric-code C 129, voor alle codes van de gecombineerde nomenclatuur (GN) die worden vermeld in artikel 1, lid 1, van uitvoeringsverordening (EU) 2015/2272 van de Commissie van 7 december 2015 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde naadloze buizen en pijpen, van ijzer of van staal, van oorsprong uit de Volksrepubliek China, naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad, wordt nietig verklaard.

2)

De Commissie draagt, naast haar eigen kosten, de kosten van ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. en van de andere verzoekende partijen van wie de namen zijn vermeld in de bijlage.