Home

Zaak T-426/16: Arrest van het Gerecht van 25 april 2018 — Perfumes y Aromas Artesanales/EUIPO — Aromas Selective (Aa AROMAS artesanales) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk Aa AROMAS artesanales — Ouder Uniebeeldmerk Aromas PERFUMARIA Beleza em todos os sentidos — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Dezelfde of soortgelijke diensten — Overeenstemmende tekens — Relevant publiek — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]

Zaak T-426/16: Arrest van het Gerecht van 25 april 2018 — Perfumes y Aromas Artesanales/EUIPO — Aromas Selective (Aa AROMAS artesanales) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk Aa AROMAS artesanales — Ouder Uniebeeldmerk Aromas PERFUMARIA Beleza em todos os sentidos — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Dezelfde of soortgelijke diensten — Overeenstemmende tekens — Relevant publiek — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]

11.6.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 200/34


Arrest van het Gerecht van 25 april 2018 — Perfumes y Aromas Artesanales/EUIPO — Aromas Selective (Aa AROMAS artesanales)

(Zaak T-426/16) (1)

([„Uniemerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor Uniebeeldmerk Aa AROMAS artesanales - Ouder Uniebeeldmerk Aromas PERFUMARIA Beleza em todos os sentidos - Relatieve weigeringsgrond - Verwarringsgevaar - Dezelfde of soortgelijke diensten - Overeenstemmende tekens - Relevant publiek - Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”])

(2018/C 200/42)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Perfumes y Aromas Artesanales, SL (Arganda del Rey, Spanje) (vertegenwoordiger: J. Botella Reyna, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordigers: E. Zaera Cuadrado en A. Schifko, gemachtigden)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniërend voor het Gerecht: Aromas Selective, SL (Dos Hermanas, Spanje) (vertegenwoordigers: I. Temiño Ceniceros en J. Oria Sousa-Montes, advocaten)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 20 mei 2016 (zaak R 766/2015-5) inzake een oppositieprocedure tussen Aromas Selective en Perfumes y Aromas Artesanales

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Perfumes y Aromas Artesanales, SL, wordt verwezen in haar eigen kosten alsook in de kosten van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en van Aromas Selective, SL, met inbegrip van de noodzakelijke kosten die deze laatste voor de kamer van beroep van het EUIPO heeft gemaakt.