Home

Zaak T-646/16 P: Arrest van het Gerecht van 19 juli 2018 — Simpson / Raad („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Plaatsing in een hogere rang — Indeling in rang — Besluit om de betrokkene na het slagen voor een algemeen vergelijkend onderzoek van de rang AD 9 niet de rang AD 9 te verlenen — Verwerping van het beroep in eerste aanleg na terugverwijzing door het Gerecht — Samenstelling van de rechtsprekende formatie die de beschikking in eerste aanleg heeft gegeven — Procedure voor de benoeming van een rechter bij het Gerecht voor ambtenarenzaken — Gerecht bij wet ingesteld — Beginsel van de bevoegde rechter”)

Zaak T-646/16 P: Arrest van het Gerecht van 19 juli 2018 — Simpson / Raad („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Plaatsing in een hogere rang — Indeling in rang — Besluit om de betrokkene na het slagen voor een algemeen vergelijkend onderzoek van de rang AD 9 niet de rang AD 9 te verlenen — Verwerping van het beroep in eerste aanleg na terugverwijzing door het Gerecht — Samenstelling van de rechtsprekende formatie die de beschikking in eerste aanleg heeft gegeven — Procedure voor de benoeming van een rechter bij het Gerecht voor ambtenarenzaken — Gerecht bij wet ingesteld — Beginsel van de bevoegde rechter”)

8.10.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 364/11


Arrest van het Gerecht van 19 juli 2018 — Simpson / Raad

(Zaak T-646/16 P) (1)

((„Hogere voorziening - Openbare dienst - Ambtenaren - Plaatsing in een hogere rang - Indeling in rang - Besluit om de betrokkene na het slagen voor een algemeen vergelijkend onderzoek van de rang AD 9 niet de rang AD 9 te verlenen - Verwerping van het beroep in eerste aanleg na terugverwijzing door het Gerecht - Samenstelling van de rechtsprekende formatie die de beschikking in eerste aanleg heeft gegeven - Procedure voor de benoeming van een rechter bij het Gerecht voor ambtenarenzaken - Gerecht bij wet ingesteld - Beginsel van de bevoegde rechter”))

(2018/C 364/10)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirant: Erik Simpson (Brussel, België) (vertegenwoordiger: M. Velardo, advocaat)

Andere partij in de procedure: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Bauer en E. Rebasti, gemachtigden)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (Tweede kamer) van 24 juni 2016, Simpson/Raad (F-142/11 RENV, EU:F:2016:136), en strekkende tot vernietiging van deze beschikking

Dictum

1)

De beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (Tweede kamer) van 24 juni 2016, Simpson/Raad (F-142/11 RENV), wordt vernietigd.

2)

De zaak wordt verwezen naar een andere kamer van het Gerecht dan die welke uitspraak heeft gedaan over deze hogere voorziening.

3)

De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.