Home

Zaak T-217/16: Beschikking van het Gerecht van 25 januari 2017 — Internacional de Productos Metálicos/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Dumping — Invoer van bepaalde soorten ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit de Volksrepubliek China of verzonden uit Maleisië — Verordening tot intrekking van definitieve antidumpingrechten — Geen individuele geraaktheid — Regelgevingshandeling houdende uitvoeringsmaatregelen — Kennelijke niet-ontvankelijkheid”)

Zaak T-217/16: Beschikking van het Gerecht van 25 januari 2017 — Internacional de Productos Metálicos/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Dumping — Invoer van bepaalde soorten ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit de Volksrepubliek China of verzonden uit Maleisië — Verordening tot intrekking van definitieve antidumpingrechten — Geen individuele geraaktheid — Regelgevingshandeling houdende uitvoeringsmaatregelen — Kennelijke niet-ontvankelijkheid”)

13.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 78/32


Beschikking van het Gerecht van 25 januari 2017 — Internacional de Productos Metálicos/Commissie

(Zaak T-217/16)(1)

((„Beroep tot nietigverklaring - Dumping - Invoer van bepaalde soorten ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit de Volksrepubliek China of verzonden uit Maleisië - Verordening tot intrekking van definitieve antidumpingrechten - Geen individuele geraaktheid - Regelgevingshandeling houdende uitvoeringsmaatregelen - Kennelijke niet-ontvankelijkheid”))

(2017/C 078/44)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Internacional de Productos Metálicos, SA (Vitoria-Gasteiz, Spanje) (vertegenwoordigers: C. Cañizares Pacheco, E. Tejedor de la Fuente en A. Monreal Lasheras, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J.-F. Brakeland, M. França en G. Luengo, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 263 VWEU en strekkende tot nietigverklaring van artikel 2 van uitvoeringsverordening (EU) 2016/278 van de Commissie van 26 februari 2016 tot intrekking van het definitieve antidumpingrecht op de invoer van bepaalde soorten ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit de Volksrepubliek China, zoals uitgebreid tot bepaalde soorten uit Maleisië verzonden ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Maleisië (PB 2016, L 52, blz. 24)

Dictum

1)

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

2)

Internacional de Productos Metálicos, SA wordt verwezen in de kosten.