Home

Zaak T-715/16: Beschikking van het Gerecht van 16 januari 2018 — Pebagua / Commissie [„Beroep tot nietigverklaring — Milieu — Bescherming tegen invasieve uitheemse soorten — Preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten — Verordening (EU) nr. 1143/2014 — Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1141 — Opstelling van een lijst van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten — Opname van de soort Procambarus clarkii — Geen individuele geraaktheid — Regelgevingshandeling die uitvoeringsmaatregelen met zich meebrengt — Kennelijke niet-ontvankelijkheid”]

Zaak T-715/16: Beschikking van het Gerecht van 16 januari 2018 — Pebagua / Commissie [„Beroep tot nietigverklaring — Milieu — Bescherming tegen invasieve uitheemse soorten — Preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten — Verordening (EU) nr. 1143/2014 — Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1141 — Opstelling van een lijst van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten — Opname van de soort Procambarus clarkii — Geen individuele geraaktheid — Regelgevingshandeling die uitvoeringsmaatregelen met zich meebrengt — Kennelijke niet-ontvankelijkheid”]

12.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 94/25


Beschikking van het Gerecht van 16 januari 2018 — Pebagua / Commissie

(Zaak T-715/16)(1)

([„Beroep tot nietigverklaring - Milieu - Bescherming tegen invasieve uitheemse soorten - Preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten - Verordening (EU) nr. 1143/2014 - Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1141 - Opstelling van een lijst van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten - Opname van de soort Procambarus clarkii - Geen individuele geraaktheid - Regelgevingshandeling die uitvoeringsmaatregelen met zich meebrengt - Kennelijke niet-ontvankelijkheid”])

(2018/C 094/33)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquívir (Pebagua) (Isla Mayor, Spanje) (vertegenwoordiger: A. Uceda Sosa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Hermes en E. Sanfrutos Cano, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 263 VWEU tot nietigverklaring van uitvoeringsverordening (EU) 2016/1141 van de Commissie van 13 juli 2016 tot vaststelling van een lijst van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten krachtens verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad (PB 2016, L 189, blz. 4).

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquívir (Pebagua) wordt verwezen in de kosten.