Home

Zaak T-841/16: Beschikking van het Gerecht van 10 oktober 2017 — Alex/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Staatssteun — Financiering van een project voor stedelijke ontwikkeling — Klacht — Vooronderzoek — Besluit van de Commissie waarbij wordt vastgesteld dat er geen sprake is van staatssteun — Beroep waarmee wordt opgekomen tegen de gegrondheid van het besluit van de Commissie — Niet individueel geraakt — Niet-ontvankelijkheid”)

Zaak T-841/16: Beschikking van het Gerecht van 10 oktober 2017 — Alex/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Staatssteun — Financiering van een project voor stedelijke ontwikkeling — Klacht — Vooronderzoek — Besluit van de Commissie waarbij wordt vastgesteld dat er geen sprake is van staatssteun — Beroep waarmee wordt opgekomen tegen de gegrondheid van het besluit van de Commissie — Niet individueel geraakt — Niet-ontvankelijkheid”)

27.11.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 402/36


Beschikking van het Gerecht van 10 oktober 2017 — Alex/Commissie

(Zaak T-841/16)(1)

((„Beroep tot nietigverklaring - Staatssteun - Financiering van een project voor stedelijke ontwikkeling - Klacht - Vooronderzoek - Besluit van de Commissie waarbij wordt vastgesteld dat er geen sprake is van staatssteun - Beroep waarmee wordt opgekomen tegen de gegrondheid van het besluit van de Commissie - Niet individueel geraakt - Niet-ontvankelijkheid”))

(2017/C 402/47)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Alex SCI (Bayonne, Frankrijk) (vertegenwoordiger: J. Fouchet, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: K. Herrmann en C. Georgieva-Kecsmar, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 263 VWEU tot nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende afwijzing van een klacht over vermeend onrechtmatige steun die door de Franse Republiek is toegekend aan de communauté d’agglomération Côte Basque-Adour voor het project Technocité (SA.44409)

Dictum

1)

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

2)

Op het verzoek tot interventie van de Franse Republiek hoeft niet meer te worden beslist.

3)

Alex SCI zal haar eigen kosten en die van de Europese Commissie dragen.

4)

De Franse Republiek draagt haar eigen kosten in verband met het verzoek tot interventie.