Home

Zaak T-139/16: Beroep ingesteld op 31 maart 2016 — SDSR/EUIPO — Berghaus (BERG OUTDOOR)

Zaak T-139/16: Beroep ingesteld op 31 maart 2016 — SDSR/EUIPO — Berghaus (BERG OUTDOOR)

17.5.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 175/33


Beroep ingesteld op 31 maart 2016 — SDSR/EUIPO — Berghaus (BERG OUTDOOR)

(Zaak T-139/16)

(2016/C 175/39)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Sports Division SR, SA (SDSR) (Matosinhos, Portugal) (vertegenwoordigers: A. Sebastião en J. Pimenta, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Berghaus Ltd (Londen, Verenigd Koninkrijk)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Aanvrager van het betrokken merk: verzoekende partij

Betrokken merk: internationale inschrijving waarin de Europese Unie wordt aangewezen met betrekking tot het beeldmerk met de woordelementen „BERG OUTDOOR” — internationale inschrijving nr. 1 116 936 waarin de Europese Unie wordt aangewezen

Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 21 januari 2016 in zaak R 153/2015-2

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing;

toewijzing van de aanvraag tot inschrijving van internationaal merk nr. 1 116 936 waarin de EU als geheel wordt aangewezen;

verwijzing van interveniënte in de kosten.

Aangevoerd middel

schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.