Home

Zaak T-163/16: Beroep ingesteld op 15 april 2016 — Reisswolf/EUIPO (secret. service.)

Zaak T-163/16: Beroep ingesteld op 15 april 2016 — Reisswolf/EUIPO (secret. service.)

6.6.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 200/30


Beroep ingesteld op 15 april 2016 — Reisswolf/EUIPO (secret. service.)

(Zaak T-163/16)

(2016/C 200/43)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Reisswolf Akten- und Datenvernichtung GmbH & Co. KG (Hamburg, Duitsland) (vertegenwoordiger: A. Ebert-Weidenfeller, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Betrokken merk: Uniewoordmerk „secret. service.” — inschrijvingsaanvraag nr. 14 108 757

Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 8 februari 2016 in zaak R 1820/2015-4

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing;

verwijzing van het EUIPO in de kosten.

Aangevoerde middelen

schending van artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009;

schending van artikel 75, lid 1, van verordening nr. 207/2009;

schending van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009;

schending van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009.