Home

Zaak T-225/16: Beroep ingesteld op 9 mei 2016 – Matratzen Concord/EUIPO (Ganz schön ausgeschlafen)

Zaak T-225/16: Beroep ingesteld op 9 mei 2016 – Matratzen Concord/EUIPO (Ganz schön ausgeschlafen)

27.6.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 232/35


Beroep ingesteld op 9 mei 2016 – Matratzen Concord/EUIPO (Ganz schön ausgeschlafen)

(Zaak T-225/16)

(2016/C 232/45)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Matratzen Concord GmbH (Keulen, Duitsland) (vertegenwoordiger: I. Selting, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Betrokken merk: Uniewoordmerk „Ganz schön ausgeschlafen” – inschrijvingsaanvraag nr. 13 610 316

Bestreden beslissing: beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 24 februari 2016 in zaak R 1234/2015-1

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing;

het EUIPO te verwijzen in de kosten die in de procedure zijn opgekomen.

Aangevoerd middel

schending van artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening nr. 207/2009.