Home

Zaak C-43/17 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 5 juli 2018 — Liam Jenkinson / Europese dienst voor extern optreden, Raad van de Europese Unie, Europese Commissie, Eulex Kosovo [Hogere voorziening — Arbitragebeding — Personeel van internationale missies van de Europese Unie — Bevoegdheid om uitspraak te doen in geschillen inzake arbeidsovereenkomsten — Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd — Arbitragebedingen waarbij in de laatste overeenkomst de rechterlijke instanties van de Unie zijn aangewezen en in de eerdere overeenkomsten de rechtbanken van Brussel (België) — Besluit om de laatste overeenkomst niet te vernieuwen — Verzoek om herkwalificatie van de gehele contractuele verhouding als „overeenkomst voor onbepaalde tijd” — Verzoeken om schadevergoeding wegens onrechtmatig ontslag — Inaanmerkingneming van de aan de laatste overeenkomst voorafgaande contractuele relaties — Bevoegdheid van het Gerecht van de Europese Unie]

Zaak C-43/17 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 5 juli 2018 — Liam Jenkinson / Europese dienst voor extern optreden, Raad van de Europese Unie, Europese Commissie, Eulex Kosovo [Hogere voorziening — Arbitragebeding — Personeel van internationale missies van de Europese Unie — Bevoegdheid om uitspraak te doen in geschillen inzake arbeidsovereenkomsten — Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd — Arbitragebedingen waarbij in de laatste overeenkomst de rechterlijke instanties van de Unie zijn aangewezen en in de eerdere overeenkomsten de rechtbanken van Brussel (België) — Besluit om de laatste overeenkomst niet te vernieuwen — Verzoek om herkwalificatie van de gehele contractuele verhouding als „overeenkomst voor onbepaalde tijd” — Verzoeken om schadevergoeding wegens onrechtmatig ontslag — Inaanmerkingneming van de aan de laatste overeenkomst voorafgaande contractuele relaties — Bevoegdheid van het Gerecht van de Europese Unie]

27.8.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 301/6


Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 5 juli 2018 — Liam Jenkinson / Europese dienst voor extern optreden, Raad van de Europese Unie, Europese Commissie, Eulex Kosovo

(Zaak C-43/17 P) (1)

([Hogere voorziening - Arbitragebeding - Personeel van internationale missies van de Europese Unie - Bevoegdheid om uitspraak te doen in geschillen inzake arbeidsovereenkomsten - Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd - Arbitragebedingen waarbij in de laatste overeenkomst de rechterlijke instanties van de Unie zijn aangewezen en in de eerdere overeenkomsten de rechtbanken van Brussel (België) - Besluit om de laatste overeenkomst niet te vernieuwen - Verzoek om herkwalificatie van de gehele contractuele verhouding als „overeenkomst voor onbepaalde tijd” - Verzoeken om schadevergoeding wegens onrechtmatig ontslag - Inaanmerkingneming van de aan de laatste overeenkomst voorafgaande contractuele relaties - Bevoegdheid van het Gerecht van de Europese Unie])

(2018/C 301/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwirant: Liam Jenkinson (vertegenwoordigers: N. de Montigny en J.-N. Louis, avocats)

Andere partijen in de procedure: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: A. Vitro en M. Bishop, gemachtigden), Europese Commissie (vertegenwoordigers: aanvankelijk G. Gattinara, L. Radu Bouyon en S. Bartelt, gemachtigden, vervolgens Gattinara, A. Aresu en Radu Bouyon, gemachtigden), Europese dienst voor extern optreden (EDEO) (vertegenwoordigers: S. Marquardt, R. Spac en E. Orgován, gemachtigden), Eulex Kosovo (vertegenwoordigers: M. Vicente Hernandez, avocate, vervolgens E. Raoult, avocate)

Dictum

1)

De beschikking van het Gerecht van de Europese Unie van 9 november 2016, Jenkinson/Raad e.a. (T-602/15, EU:T:2016:660), wordt vernietigd.

2)

De zaak wordt terugverwezen naar het Gerecht van de Europese Unie.

3)

De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.