Home

Zaak C-172/17 P: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 13 september 2018 — ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias/Europese Commissie (Hogere voorziening — Arbitragebedingen — Pocemon-overeenkomst gesloten in het kader van het Zevende kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) — Subsidiabele kosten — Besluit van de Europese Commissie — Verplichting tot terugbetaling van de uitgekeerde bedragen — Tegenvordering)

Zaak C-172/17 P: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 13 september 2018 — ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias/Europese Commissie (Hogere voorziening — Arbitragebedingen — Pocemon-overeenkomst gesloten in het kader van het Zevende kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) — Subsidiabele kosten — Besluit van de Europese Commissie — Verplichting tot terugbetaling van de uitgekeerde bedragen — Tegenvordering)

12.11.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 408/18


Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 13 september 2018 — ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias/Europese Commissie

(Zaak C-172/17 P) (1)

((Hogere voorziening - Arbitragebedingen - Pocemon-overeenkomst gesloten in het kader van het Zevende kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) - Subsidiabele kosten - Besluit van de Europese Commissie - Verplichting tot terugbetaling van de uitgekeerde bedragen - Tegenvordering))

(2018/C 408/21)

Procestaal: Grieks

Partijen

Rekwirante: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (vertegenwoordiger: S. Paliou, dikigoros)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie (vertegenwoordigers: R. Lyal en A. Kyratsou, gemachtigden)

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias wordt verwezen in de kosten.