Home

Zaak C-593/17: Beschikking van de president van het Hof van 16 oktober 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Hamburg — Duitsland) — Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG / Hauptzollamt Hannover

Zaak C-593/17: Beschikking van de president van het Hof van 16 oktober 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Hamburg — Duitsland) — Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG / Hauptzollamt Hannover

11.2.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 54/16


Beschikking van de president van het Hof van 16 oktober 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Hamburg — Duitsland) — Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG / Hauptzollamt Hannover

(Zaak C-593/17) (1)

(2019/C 54/22)

Procestaal: Duits

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.