Home

Zaak T-8/17: Arrest van het Gerecht van 17 oktober 2018 — Golden Balls/EUIPO — Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk GOLDEN BALLS — Ouder Uniewoordmerk BALLON D’OR — Relatieve weigeringsgrond — Voordeel dat ongerechtvaardigd wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk — Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 5, van verordening (EU) 2017/1001]”]

Zaak T-8/17: Arrest van het Gerecht van 17 oktober 2018 — Golden Balls/EUIPO — Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk GOLDEN BALLS — Ouder Uniewoordmerk BALLON D’OR — Relatieve weigeringsgrond — Voordeel dat ongerechtvaardigd wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk — Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 5, van verordening (EU) 2017/1001]”]

3.12.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 436/39


Arrest van het Gerecht van 17 oktober 2018 — Golden Balls/EUIPO — Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS)

(Zaak T-8/17) (1)

([„Uniemerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor Uniewoordmerk GOLDEN BALLS - Ouder Uniewoordmerk BALLON D’OR - Relatieve weigeringsgrond - Voordeel dat ongerechtvaardigd wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk - Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 5, van verordening (EU) 2017/1001]”])

(2018/C 436/54)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Golden Balls Ltd (Londen, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: M. Edenborough, QC, M. Hawkins, solicitor, en T. Dolde, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordigers: aanvankelijk D. Botis, vervolgens S. Pétrequin en A. Folliard-Monguiral, gemachtigden)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniërend voor het Gerecht: Les Éditions P. Amaury (Boulogne-Billancourt, Frankrijk) (vertegenwoordigers: T. de Haan, P. Péters en M. Laborde, advocaten)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 30 september 2016 (zaak R 1962/2015-1) inzake een oppositieprocedure tussen Intra-Presse en Inez Samarawira

Dictum

1)

De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 30 september 2016 (zaak R 1962/2015-1) wordt vernietigd voor zover de oppositie daarbij is toegewezen met betrekking tot „gokautomaten die worden bediend via een scherm, wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; fotografische, cinematografische en optische toestellen en instrumenten, blanco schijven, gegevensverwerkende apparatuur en computers, IT-hardware, muismatten, accessoires voor mobiele telefoons, zonnebrillen, behorende tot klasse 9, „kerstboomversieringen”, behorende tot klasse 28, en „theaterproducties zoals shows en toneelstukken, productie van musicals, organisatie van muzikale evenementen/concerten”, behorende tot klasse 41.

2)

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3)

Elke partij zal haar eigen kosten dragen.