Home

Zaak T-102/17: Arrest van het Gerecht van 1 februari 2018 — Cantina e oleificio sociale di San Marzano/EUIPO — Miguel Torres (SANTORO) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Uniebeeldmerk SANTORO — Ouder Uniewoordmerk SANGRE DE TORO — Relatieve weigeringsgrond — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]

Zaak T-102/17: Arrest van het Gerecht van 1 februari 2018 — Cantina e oleificio sociale di San Marzano/EUIPO — Miguel Torres (SANTORO) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Uniebeeldmerk SANTORO — Ouder Uniewoordmerk SANGRE DE TORO — Relatieve weigeringsgrond — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]

19.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 104/39


Arrest van het Gerecht van 1 februari 2018 — Cantina e oleificio sociale di San Marzano/EUIPO — Miguel Torres (SANTORO)

(Zaak T-102/17)(1)

([„Uniemerk - Oppositieprocedure - Uniebeeldmerk SANTORO - Ouder Uniewoordmerk SANGRE DE TORO - Relatieve weigeringsgrond - Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”])

(2018/C 104/51)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Cantina e oleificio sociale di San Marzano (San Marzano di San Giuseppe, Italië) (vertegenwoordigers: aanvankelijk F. Jacobacci en E. Truffo, vervolgens I. Carli, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordiger: P. Sipos, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniërend voor het Gerecht: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedés, Spanje) (vertegenwoordiger: J. Güell Serra, advocaat)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 1 december 2016 (zaak R 2018/2015-2) inzake een oppositieprocedure tussen Miguel Torres en Cantina e oleificio sociale di San Marzano

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Cantina e oleificio sociale di San Marzano wordt verwezen in de kosten.