Home

Zaak T-681/17: Arrest van het Gerecht van 29 november 2018 — Khadi and Village Industries Commission/EUIPO — BNP Best Natural Products (Khadi) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniewoordmerk Khadi — Overlegging van bewijzen voor het eerst voor de kamer van beroep — Beoordelingsbevoegdheid van de kamer van beroep — Artikel 76, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 95, lid 2, van verordening (EU) 2017/1001] — Absolute weigeringsgronden — Merk dat het publiek kan misleiden — Artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder g), van verordening 2017/1001] — Merk dat badges, emblemen of wapenschilden omvat — Artikel 7, lid 1, onder i), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder i), van verordening 2017/1001] — Geen kwade trouw — Artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 59, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001]”]

Zaak T-681/17: Arrest van het Gerecht van 29 november 2018 — Khadi and Village Industries Commission/EUIPO — BNP Best Natural Products (Khadi) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniewoordmerk Khadi — Overlegging van bewijzen voor het eerst voor de kamer van beroep — Beoordelingsbevoegdheid van de kamer van beroep — Artikel 76, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 95, lid 2, van verordening (EU) 2017/1001] — Absolute weigeringsgronden — Merk dat het publiek kan misleiden — Artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder g), van verordening 2017/1001] — Merk dat badges, emblemen of wapenschilden omvat — Artikel 7, lid 1, onder i), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder i), van verordening 2017/1001] — Geen kwade trouw — Artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 59, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001]”]

4.2.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 44/38


Arrest van het Gerecht van 29 november 2018 — Khadi and Village Industries Commission/EUIPO — BNP Best Natural Products (Khadi)

(Zaak T-681/17) (1)

([„Uniemerk - Nietigheidsprocedure - Uniewoordmerk Khadi - Overlegging van bewijzen voor het eerst voor de kamer van beroep - Beoordelingsbevoegdheid van de kamer van beroep - Artikel 76, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 95, lid 2, van verordening (EU) 2017/1001] - Absolute weigeringsgronden - Merk dat het publiek kan misleiden - Artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder g), van verordening 2017/1001] - Merk dat badges, emblemen of wapenschilden omvat - Artikel 7, lid 1, onder i), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder i), van verordening 2017/1001] - Geen kwade trouw - Artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 59, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001]”])

(2019/C 44/48)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Khadi and Village Industries Commission (Mumbai Maharashtra, India) (vertegenwoordigers: J. Guise, N. Rose en V. Ellis, solicitors)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordigers: aanvankelijk M. Rajh en D. Walicka, vervolgens M. Rajh en H. O’Neill, gemachtigden)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniërend voor het Gerecht: BNP Best Natural Products GmbH (München, Duitsland) (vertegenwoordigers: M. Kloth en R. Briske, advocaten)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 30 juni 2017 (zaak R 2083/2016-5) inzake een nietigheidsprocedure tussen Khadi and Village Industries Commission en BNP Best Natural Products

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Khadi and Village Industries Commission wordt verwezen in de kosten.