Home

Zaak T-703/17: Arrest van het Gerecht van 23 november 2018 — Cyprus/EUIPO — Papouis Dairies (Papouis Halloumi) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk Papouis Halloumi — Ouder certificeringswoordmerk van het Verenigd Koninkrijk HALLOUMI — Relatieve weigeringsgrond — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]

Zaak T-703/17: Arrest van het Gerecht van 23 november 2018 — Cyprus/EUIPO — Papouis Dairies (Papouis Halloumi) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk Papouis Halloumi — Ouder certificeringswoordmerk van het Verenigd Koninkrijk HALLOUMI — Relatieve weigeringsgrond — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]

4.2.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 44/42


Arrest van het Gerecht van 23 november 2018 — Cyprus/EUIPO — Papouis Dairies (Papouis Halloumi)

(Zaak T-703/17) (1)

([„Uniemerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor Uniebeeldmerk Papouis Halloumi - Ouder certificeringswoordmerk van het Verenigd Koninkrijk HALLOUMI - Relatieve weigeringsgrond - Overeenstemmende tekens - Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”])

(2019/C 44/52)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Republiek Cyprus (vertegenwoordigers: S. Malynicz, QC, en V. Marsland, solicitor)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordigers: D. Gája en D. Walicka, gemachtigden)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniërend voor het Gerecht: Papouis Dairies Ltd (Nicosia, Cyprus) (vertegenwoordiger: N. Korogiannakis, advocaat)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 3 augustus 2017 (zaak R 2924/2014-4) inzake een oppositieprocedure tussen de Republiek Cyprus en Papouis Dairies

Dictum

1)

De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 3 augustus 2017 (zaak R 2924/2014-4) inzake een oppositieprocedure tussen de Republiek Cyprus en Papouis Dairies Ltd wordt vernietigd.

2)

Het EUIPO wordt verwezen in zijn eigen kosten en in de kosten van de Republiek Cyprus.

3)

Papouis Dairies zal haar eigen kosten dragen.