Home

Zaak T-145/17: Beschikking van het Gerecht van 7 december 2018 — Kanyama/Raad

Zaak T-145/17: Beschikking van het Gerecht van 7 december 2018 — Kanyama/Raad

11.2.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 54/35


Beschikking van het Gerecht van 7 december 2018 — Kanyama/Raad

(Zaak T-145/17) (1)

(2019/C 54/55)

Procestaal: Frans

De president van de Negende kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.