Home

Zaak T-433/17 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 26 september 2017 — António Conde & Companhia/Commissie („Kort geding — Visserijschepen — Regionale organisatie voor het beheer van de visserij voor het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan — Verzoek om voorlopige maatregelen — Geen spoedeisendheid”)

Zaak T-433/17 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 26 september 2017 — António Conde & Companhia/Commissie („Kort geding — Visserijschepen — Regionale organisatie voor het beheer van de visserij voor het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan — Verzoek om voorlopige maatregelen — Geen spoedeisendheid”)

20.11.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 392/32


Beschikking van de president van het Gerecht van 26 september 2017 — António Conde & Companhia/Commissie

(Zaak T-433/17 R)

((„Kort geding - Visserijschepen - Regionale organisatie voor het beheer van de visserij voor het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan - Verzoek om voorlopige maatregelen - Geen spoedeisendheid”))

(2017/C 392/41)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: António Conde & Companhia, SA, (Gafanha de Nazaré, Portugal) (vertegenwoordiger: J. García-Gallardo Gil-Fournier, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: A. Bouquet, A. Lewis en F. Moro, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek krachtens de artikelen 278 en 279 VWEU, ertoe strekkende om de Commissie te gelasten om aan het secretariaat van de Visserijcommissie van het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (CPANE) de voor 2017 gewijzigde lijst over te leggen, die de Commissie aan de Republiek Portugal heeft toegezonden en waarop de schepen Santa Isabel en Calvão voorkomen die onder Portugese vlag varen

Dictum

1)

Het verzoek in kort geding wordt afgewezen.

2)

De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.