Home

Zaak T-727/17: Beschikking van het Gerecht van 31 januari 2019 — PP e.a./EDEO

Zaak T-727/17: Beschikking van het Gerecht van 31 januari 2019 — PP e.a./EDEO

18.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 103/59


Beschikking van het Gerecht van 31 januari 2019 — PP e.a./EDEO

(Zaak T-727/17) (1)

(2019/C 103/77)

Procestaal: Frans

De president van de Vijfde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.