Home

Zaak T-68/17: Beroep ingesteld op 1 februari 2017 — Italytrade/EUIPO — Tpresso (teaespresso)

Zaak T-68/17: Beroep ingesteld op 1 februari 2017 — Italytrade/EUIPO — Tpresso (teaespresso)

3.4.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 104/57


Beroep ingesteld op 1 februari 2017 — Italytrade/EUIPO — Tpresso (teaespresso)

(Zaak T-68/17)

(2017/C 104/80)

Taal van het verzoekschrift: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Italytrade Srl (Bari, Italië) (vertegenwoordiger: N. Clemente, advocaat)

Verzoekende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Tpresso SA (Zurich, Zwitserland)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Houder van het betrokken merk: verzoekende partij

Betrokken merk: Uniewoordmerk „teaespresso” — inschrijvingsaanvraag nr. 13 543 475

Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 29 november 2016 in zaak R 1099/2016-4

Conclusies

herziening van de bestreden beslissing als bedoeld in artikel 65, lid 3, van verordening nr. 207/2009 en hoe dan ook overeenkomstig de geldende voorschriften;

verwijzing van het EUIPO eventuele interveniënten in de kosten die Italytrade Srl tijdens de onderhavige procedure zijn opgekomen, in de zin van artikel 134 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht;

verwijzing van het EUIPO en interveniënte, voor zover in het ongelijk gesteld, in de kosten van de procedure voor de kamer van beroep en de oppositieafdeling, in de zin van artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht.

Aangevoerde middelen

schending van artikel 8, lid 1, onder b) van verordening nr. 207/2009;

schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.